Data Viz Challenge

La Tecnòloga

#DATAVIZLaTecnòloga

Del 22 d’abril al 5 de maig

Sant Boi contra les desigualtats de gènere en la ciència i la tecnologia

Què és?

El Repte de visualitzacions de dades per a la igualtat de gènere en ciència i tecnologia és un concurs de visualitzacions de dades adreçat a la ciutadania. Es proposa visualitzar les escletxes pendents per la igualtat com a tecnòlogues i científiques utilitzant les dades obertes públiques.

A qui s’adreça?

La participació està oberta a qualsevol persona amb habilitats i capacitats per cercar dades obertes, analitzar-les i visualitzar-les. Aquest repte proposa dues categories per a participar: categoria juvenil i categoria adulta .

En què consisteix?

Les persones participants han de crear una o vàries visualitzacions de dades per explicar, informar o generar coneixement sobre la realitat de les escletxes digitals de gènere i sobre la situació de la igualtat de gènere en la ciència i les tecnologies. Es proposa utilitzar les dades per a mesurar estat de la igualtat efectiva de les dones a aquest àmbit. Les visualitzacions estan basades en open data o dades obertes publicades per diverses administracions. [+ info]

Quines són les dates clau?

•  Termini d’ inscripció categoria juvenil: fins al 22 d’abril .

•  Termini d’ inscripció categoria adulta: fins al 28 d’abril.

•  Termini de presentació dels treballs a la web: fins al 3 de maig .

•  Presentació i exposició presencial dels treballs: el 5 de maig

•  Anunci dels treballs guanyadors : el 5 de maig

Quin és l’objectiu?

Utilitzar la potència de les dades p er a informar i sensibilitzar sobre els reptes pendents per assolir la igualtat de gènere a tots els àmbits de la ciència i les tecnologies digitals. Generar coneixement a partir de les dades per a eliminar les escletxes digitals de gènere existents per assolir una participació plena de les dones en la construcció de la societat digital i la ciència

Vols aportar idees i punts de vista amb dades per la igualtat de gènere en ciència i tecnologia?

QUIN ÉS EL REPTE?

Les persones participants han de presentar visualitzacions (dataviz) basades en dades obertes, que permetin explicar la realitat sobre les escletxes digitals de gènere ( diferència entre dones i homes) i el balanç sobre la igualtat efectiva de les dones en la ciència i les tecnologies digitals. 

Els treballs consistiran en visualitzacions de dades per abordar alguna temàtica del repte com per exemple: 

– ​​Bretxa Digital de gènere. Diferències en usos tecnologies Digitals. La segona i la tercera bretxa digital de gènere en els usos de les tecnologies digitals

– Segregació horitzontal . Presència dones en àmbits tecnològic – científic.

– Sostre Vidre i segregació vertical:  caps projectes digitals, emprenedores, finançament startup de dones.

– Estudis STEM. Presència de dones en estudis de l’àmbit STEM: Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques.

– Bretxa de gènere a la ciència. Presència de dones a disciplines, equips científics i reconeixement.

– Efecte Matilda, discriminació i prejudici que es produeix en contra dels èxits de les dones científiques.

CATEGORIES I TERMINIS

Es podrà participar en grups de 2 a 4 persones. Almenys el 50% dels components del grup han de ser dones.

Caldrà realitzar una inscripció dels grups, per a poder presentar els treballs al repte.

Els treballs es presentaran ONLINE amb el formulari de l’apartat “PRESENTACIÓ DE TREBALLS ONLINE ”.

Es proposen dues categories per participar: categoria juvenil i categoria adulta (vegeu les característiques i terminis en cadascuna).

CATEGORIA JUVENIL    

La categoria juvenil s’adreça de forma específica a persones joves, en concret a les persones que cursin estudis als centres d’ensenyament secundari de Sant Boi de Llobregat i/o joves -menors de 18 anys- que viuen a Sant Boi de Llobregat, o joves que volem formar equips amb les persones anteriors.

Les persones de grups de la categoria juvenil han d’estudiar a un centre educatiu de Sant Boi o bé alguna de les seves components ha de viure a Sant Boi de LLobregat. 

Termini d’inscripció dels grups categoria juvenil: fins al 22 d’abril del 2022 per la categoria juvenil mitjançant el formulari concret inclòs a l’apartat INSCRIPCIÓ DE GRUPS

Termini de presentació dels treballs categoria juvenil: fins al 3 de maig del 2022 per totes dues categories mitjançant el formulari inclòs en PRESENTACIÓ DE TREBALLS 

CATEGORIA ADULTA   

La categoria adulta s’adreça a qualsevol persona major de 18 anys amb habilitats i capacitats per cercar dades obertes, analitzar-les i visualitzar-les. 

Termini d’inscripció dels grups categoria adulta: fins al 28 d’abril del 2022 per la categoria adulta mitjançant el formulari concret inclòs a l’apartat INSCRIPCIÓ DE GRUPS .

Termini de presentació dels treballs categoria adulta: fins al 3 de maig del 2022 per totes dues categories mitjançant el formulari inclòs en PRESENTACIÓ DE TREBALLS 

RESUM i BASES DE LA CONVOCATÒRIA

A qui s’adreça: La participació està oberta a qualsevol persona amb habilitats i capacitats per cercar dades obertes, analitzar-les i visualitzar-les. Aquest repte proposa dues categories per a participar: categoria juvenil (menors de 18 anys) i categoria adulta.

En què consisteix: crear una o vàries visualitzacions, basades en l’ús de les dades obertes, que expliquin una realitat sobre escletxes de les dones en les tecnologies digitals i la situació respecte a les desigualtats de gènere en la ciència i les tecnologies digitals.

Quin és l’objectiu: Sensibilitzar a la població de la importància de promoure la igualtat de les dones a tots els àmbits de la ciència i les tecnologies digitals i eliminar les escletxes digitals de gènere existents per assolir una participació plena de les dones en la construcció i ús de la ciència i les tecnologies .

Requisits de participació: Els treballs presentats han de ser realitzats per grups de 2 a 4 persones. Almenys el 50% dels components del grup han de ser dones. 

Premi i reconeixement: Els 8 treballs guanyadors – 4 de cada categoria – formaran part de l’Exposició Virtual Dades per les tecnòlogues i les científiques. Presentem visualitzacions de dades per abordar la igualtat de gènere en ciència i tecnologia” que es publicarà a la web d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Boi https://latecnologa.cat/dataviz 

A més, segons la categoria, els treballs guanyadors rebran un premi tecnològic per a cada integrant de l’equip:

Premis categoria juvenil

– 1r Premi – Mòbil

– 2n Premi – Mòbil

– 3r Premi – Llum selfie

– 4t premi- Llum mòbil

Premis categoria Adulta

– 1r Premi – Tauleta 

– 2n Premi – Disc dur

 

Inscripcions: Un únic/a participant de cada equip inscriurà a la resta de l’equip, incloent-hi al formulari les dades de la resta de persones integrants.

Pots descarregar les “ Bases Repte de visualitzacions de dades per a la igualtat de gènere en ciència i tecnologia

FORMACIÓ PER A PROFESSORAT

El Data Viz Challenge La Tecnòloga ofereix al professorat dels centres educatius de secundària la possibilitat de participar en una sessió formativa.

Es donaran eines, suport i recursos per tal de poder acompanyar i guiar als joves dels centres d’ensenyament que estiguin interessats/des a participar al Data Viz Challenge. 

Aquesta sessió oferirà coneixements i recursos sobre les fonts de dades obertes de referència, així com les eines gratuïtes i obertes per a tractar i visualitzar dades. 

Sessió Formació presencial del professorat pel Data Viz Challenge La Tecnòloga

Data: 5 d’abril del 2022

Durada: 2 hores presencials

Horari: De 11 a 13h.

Lloc: Coboi lab (sala taller)

Ctra. de la Santa Creu de Calafell, 33, Planta 1.

08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Cal inscripció prèvia per a participar. Inscriu-te! FORMULARI SESSIÓ FORMACIÓ PROFESSORAT

INSCRIPCIÓ DE GRUPS

Per inscriure un grup a una de les categories només cal que ompliu el formulari un dels components amb les dades bàsiques de les persones que formen part del grup (nom, cognoms, email, contacte …)

Inscriure un grup – Categoria juvenil

Inscriure un grup – Categoria adulta 

PRESENTACIÓ DE TREBALLS

Els projectes presentats constaran dels següents continguts:

Títol de la visualització.

Descripció curta (400 caràcters màxim).

L’objectiu o el missatge del treball (1.000 caràcters màxim).

Les fonts emprades, les dades obertes utilitzades i els seus formats.

Les eines utilitzades per a la realització del treball, preferiblement de programari lliure.

L’enllaç a la visualització (URL) i el codi d’incrustació.

Les dades de les persones autores: nom, cognoms i adreça de correu electrònic i de contacte.

Una presentació de cinc diapositives màxim amb el nom de la visualització per a tenir com a suport de la presentació del projecte.

Si teniu la inscripció com a grup realitzada i heu acabat el vostre projecte, podeu presentar el vostre treball omplint el següent FORMULARI PRESENTACIÓ PROJECTES

QUI HO ORGANITZA?

Organitza i convoca l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Aquest projecte compta amb el suport del Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del Programa Comarcal de Suport per un nou impuls social i econòmic